پلکسر پلک

پلکسر پلک

پلکسر یا پلاسماجت روشی است که به وسیله یک قلم که حرارت و عمق نفوذ کنترل شده ای دارد ، زخم هایی روی سطح پوست ایجاد میشود که آب میان بافتی پوست کاهش پیدا کرده و باعث تغییر فرم پوست و لیفت آن میشود که برای رفع افتادگی پلک و اصلاح فرم بینی و لیفت صورت بسیار کاربردی میباشد.

 این روش جدیدترین راه حل برای رفع افتادگی پلک میباشد .در این روش به وسیله قلم پلاسما یا پلکسر زخم های کنترل شده ای بر روی پوست پلک ایجاد میکند . پس از بهبود این زخم ها پوست استحکام خود را باز میابد و از افتادگی آن کاسته میشود . استفاده از پلاسما بسیار راحت بوده و پس از چند روز جای زخم ها به کلی بهبود پیدا میکند . استفاده از پلاسما در چند جلسه با تشخیص پزشک باعث رفع کامل افتادگی پلک شده میزان رضایت افراد در این روش بسیار زیاد است.

در پلکسر یا پلاسما جت آب میان بافتی پوست کم شده و پوست کشیده میشود . ساخت کلاژن و الاستین نیز با زخم های کنترل شده توسط پلاسما تحریک شده و باعث قوام پوست میشود .